Danh Mục Xét Nghiệm

Xét nghiệm đường 

Xét nghiệm bộ mỡ (Cholesterol,Tryglycerides, HDL-Cholesterol, LDL – Cholesterol) 

Xét nghiệm men gan (SGOT,SGPT) 

Xét nghiệm khớp (Acid Uric, ASO,CRP,RF) 

Xét nghiệm thận (Ure, Creatinine) 

Xét nghiệm Bilirubin (toàn phần, trực tiếp, gián tiếp) 

Xét nghiệm Albumine 

Xét nghiệm ion đồ (Natri, Kali, Canxi) 

Xét nghiệm KETON 

Xét nghiệm GGT 

Xét nghiệm OGTT 

Xét nghiệm TROPONIN - I 

Xét nghiệm MYOGLOBIN 

Xét nghiệm HOMOCYSTEINE 

Xét nghiệm LIPOPROTEIN A 

Xét nghiệm APO - A 

Xét nghiệm APO - B 

Xét nghiệm CPK 

Xét nghiệm CPKMB 

Xét nghiệm LDH 

Xét nghiệm CREATININE CLEARANCE 

Xét nghiệm UREA CLEARANCE 

Xét nghiệm GGT 

Xét nghiệm PROTEIN - Total 

Xét nghiệm ALBUMIN 

Xét nghiệm GLOBULIN 

Xét nghiệm ALKALIN PHOSPHATASE 

Xét nghiệm TEST GROS 

Xét nghiệm MACLAGAN 

Xét nghiệm URIC ACID (Máu/NT) 

Xét nghiệm PHOSPHO (Máu/NT) 

Xét nghiệm S3/4T HUYếT THANH 

Xét nghiệm TRANSFERRIN 

Xét nghiệm CERULOPLASMINE 

Xét nghiệm AMYLASE (Máu/NT) 

Xét nghiệm ACID PHOSPHATASE 

HUYẾT HỌC 

Xét nghiệm NGFL (C.B.C) 

Xét nghiệm Tốc Ðộ L3/4NG Máu (ESR) 

Xét nghiệm KSTSR (MALARIA) 

Xét nghiệm Nhóm Máu (ABO) 

Xét nghiệm Nhóm Máu (Rh) 

Xét nghiệm TS - TC 

Xét nghiệm HEMOGLOBIN - F 

Xét nghiệm HEMOGLOBIN - S 

Xét nghiệm HEMOGLOBIN - A2 

Xét nghiệm HEMOGLOBIN - A1C 

 ĐÔNG MÁU 

Xét nghiệm PROTHROMBINTIME (PT,TQ) 

Xét nghiệm TCK (APPT) 

Xét nghiệm FIBRINOGEN 

Xét nghiệm THROMBO TEST 

Xét nghiệm FDP (Plasma) 

Xét nghiệm D-DIMER (Plasma) 

Xét nghiệm ION Ðồ (Na,K,Ca,Cl) 

Xét nghiệm Na 

Xét nghiệm K 

Xét nghiệm Ca 

Xét nghiệm Cl 

Xét nghiệm Mg 

Xét nghiệm Dự Trử Kiềm (RA) 

Xét nghiệm Khí Máu Ðộng Mạch 

Xét nghiệm Ðiện Di Ðạm (Máu/NT) 

CÁC CHẤT TIẾT 

Xét nghiệm Tổng PT Nước Tiểu 

Xét nghiệm Ðạm Niệu 24h 

Xét nghiệm MICROALBUMIN/NT24h 

Xét nghiệm Cặn ADDIS 

Xét nghiệm Tìm BK/NT 

Xét nghiệm KSTÐR/Phân 

Xét nghiệm Máu ẩn Phân 

Xét nghiệm Tìm BK/Ðàm 

Xét nghiệm Tinh Trùng Ðồ 

Xét nghiệm Soi Tươi Tìm Nấm 

HTCÐ GIUN SÁN 

Xét nghiệm FILARIASIS 

Xét nghiệm TOXOCARA 

Xét nghiệm CYSTICERCOSE 

Xét nghiệm GNATHOSTOMA 

Xét nghiệm STRONGYLOIDES 

VI SINH 

Cấy (NT,Ph(c)n,Ðàm) - KSР

Cấy (Mủ,Máu,Dịch) - KSР

Cấy Nấm - KSР

Cấy Ðàm Tìm VT Lao 

HORMONES 

Xét nghiệm 17 KETOSTEROID/NT24h 

Xét nghiệm 17 OH Corticosteroid/NT24h 

Xét nghiệm CATECHOLAMINE/NT24h 

Xét nghiệm T3 

Xét nghiệm T4 

Xét nghiệm TSH 

Xét nghiệm F T3 

Xét nghiệm F T4 

Xét nghiệm ANTI MICROSOMAL 

Xét nghiệm LH 

Xét nghiệm FSH 

Xét nghiệm PROLACTIN 

Xét nghiệm ESTRADIOL 

Xét nghiệm ALDOSTEROL 

Xét nghiệm PROGESTERONE 

Xét nghiệm TESTOSTERONE 

Xét nghiệm CORTISOL(Máu/NT) 

Xét nghiệm INSULIN 

Xét nghiệm DHEA SO4 

Xét nghiệm h.G.H 

DẤU ẤN UNG THƯ 

Xét nghiệm AFP 

Xét nghiệm CEA 

Xét nghiệm PSA -Total 

Xét nghiệm P.A.P 

Xét nghiệm BETA HCG (Máu/NT)-ÐL 

Xét nghiệm BETA HCG (NT)-ÐT 

Xét nghiệm B.T.A (K.Bàng quang) 

Xét nghiệm THYROGLOBULIN 

Xét nghiệm BETA 2 MICROGLOBULIN 

Xét nghiệm CA - 125 

Xét nghiệm CA - 13.5 

Xét nghiệm CA -19-9 

Xét nghiệm SCC 

BỆNH SIÊU VI 

Xét nghiệm HAV - Total 

Xét nghiệm HAV - IgM 

Xét nghiệm HBsAg 

Xét nghiệm Anti HBs 

Xét nghiệm HbeAg 

Xét nghiệm Anti Hbe 

Xét nghiệm Anti HBc - Total 

Xét nghiệm Anti HBc - IgM 

Xét nghiệm Anti HCV 

Xét nghiệm HDVAg 

Xét nghiệm Anti HDV - IgM 

Xét nghiệm Anti HDV - IgG 

Xét nghiệm Anti HEV (IgM,IgG) 

Xét nghiệm CMV-IgM 

Xét nghiệm CMV-IgG 

Xét nghiệm EBV - IgM 

Xét nghiệm EBV - IgG 

Xét nghiệm HIV 

Xét nghiệm DENDUE (IgM,IgG) 

SINH HỌC PHÂN TỬ

Xét nghiệm HBV DNA 

Xét nghiệm HBV b.DNA 

Xét nghiệm HCV-RNA 

Xét nghiệm HCV-b.RNA 

Xét nghiệm HCV-SEROTYPE 

Xét nghiệm M.TB – RNA 

CHẤT GÂY NGHIỆN 

Xét nghiệm HEROIN 

Xét nghiệm MORPHIN 

Xét nghiệm COCAIN 

Xét nghiệm METHAMPHETAMINE 

Xét nghiệm MAJIJUANA 

Xét nghiệm DIAZEPAM 

Xét nghiệm COTININ(Nicotin)/Máu,NT 

CÁC XÉT NGHIỆM KHÁC 

Xét nghiệm CHLAMYDIA (IgG,IgM) 

Xét nghiệm M. Pneumoniae-IgM 

Xét nghiệm DPD/NT 

Xét nghiệm HP TEST - IgM 

Xét nghiệm HP TEST - IgG 

Xét nghiệm SERO AMIBE 

Xét nghiệm CANDIDA -IgM 

Xét nghiệm CANDIDA -IgG 

Xét nghiệm ASPERGILLUS -IgM 

Xét nghiệm ASPERGILLUS -IgG 

Xét nghiệm CRYPTOCOCCUS 

Xét nghiệm TOXO -IgM 

Xét nghiệm TOXO -IgG 

Xét nghiệm RUBELLA -IgM 

Xét nghiệm RUBELLA -IgG 

Xét nghiệm BRUCELOSE 

Xét nghiệm IgA 

Xét nghiệm IgG 

Xét nghiệm IgM 

Xét nghiệm IgE 

Xét nghiệm VITAMIN B12 

Xét nghiệm FERRITIN 

Xét nghiệm FOLATE 

Xét nghiệm ALA 

Xét nghiệm DIGOXIN 

Xét nghiệm AMONIAC(Máu/NT) 

Xét nghiệm THEOPHYLINE 

Xét nghiệm CYCLOSPORINE 

Xét nghiệm C3 

Xét nghiệm C4 

Xét nghiệm ANA TEST 

Xét nghiệm LE CELL 

Xét nghiệm MNI 

Xét nghiệm CRP 

Xét nghiệm RF 

Xét nghiệm ASO 

Xét nghiệm WAALER ROSE 

Xét nghiệm VDRL 

Xét nghiệm TPHA 

Xét nghiệm R.P.R 

Xét nghiệm SYPHYLIS (ELISA) 

Xét nghiệm WIDAL TEST 

Xét nghiệm Phân Tích Sạn 

Xét nghiệm Viêm Não Nhật Bản 

Xét nghiệm P.falciparum (EIA) 


* Mọi chi tiết xin liên hệ:


XÉT NGHIỆM NHANH


Địa Chỉ : 311/2/7 Nơ Trang Long P.13 Q. Bình Thạnh Tp . HCM

Điện Thoại : 0902 87 26 08 - 097 377 26 08

Email : xetnghiemtannoi@gmail.com Yahoo: xetnghiemmau