XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNGHình ảnh: máy đo đường huyết

XÉT NGHIỆM VẢ CHẨN ĐOÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Những xét nghiệm sau được sử dụng để chẩn đoán :
·          Xét nghiệm đường huyết đói : fasting plasma glucose (FPG) test :
Đo đường huyết bệnh ăn sau khi nhịn đói ít nhất 8 giờ .Xét nghiệm này dùng để
phát hiện Đái tháo đường và Tiền -Đái tháo đường
·         Xét nghiệm dung nạp Glucose bằng đường uống  oral glucose
tolerance test (OGTT) đo đường huyết bệnh nhân sau khi nhịn đói 8 giờ và sau 2
giờ sau uống dung dịch chứa 75g glucose .Xét nghiệm này cũng dùng để chẩn
đoán Đái tháo đường và Tiền- dái tháo đường.
·         Xét nghiệm đường huyết ngẫu nhiên: random plasma glucose test,
đo đường huyết bất kỳ thời điểm nào, không phụ thuộc vào bữa ăn. Xét nghiệm
này cùng với các triệu chứng dùng để chẩn đoán Đái tháo đường nhưng không
dùng để chẩn đoán Tiền- Đái tháo đường.

Xét nghiệm đường huyết đói (FPG Test)

Xét nghiệm đường huyết đói thường được chỉ định để chẩn đoán Đái tháo đường .Tuy nhiên,xét nghiệm này có thể bỏ xót một số trường hợp Đái tháo đường hay Tiền-Đái tháo
đường mà test dung nạp glucose có thể phát hiện được.
Xét nghiệm đường huyết đói nên làm vào buổi sáng.Kết quả và ý nghĩa được thể hiện trong bảng dưới .
Bệnh nhân có kết quả đường huyết đói từ 100 tới 125 (mg/dL) chẩn đoán
Tiền Đái tháo đường : gọi là rối loạn đường huyết đói (IFG). Bệnh nhân rối loạn
đường huyết đói tăng nguy cơ bị Đái tháo đường type 2.
Đường huyết bệnh nhân ≥ 126 mg/dL , chẩn đoán Đái tháo đường .Nên lập
lại xét nghiệm lần 2 vào ngày khác.

Xét nghiệm đường huyết đói:

Kết quả đường huyết (mg/dL)
Chẩn đoán
≤ 99
Bình thường
100 tới 125
Tiền Đái tháo đường
(Rối loạn đường huyết đói )
≥ 126
Đái tháo đường

Lập lại xét nghiệm vào ngày khác để xác định chẩn đoán.
Test dung nạp Glucose (OGTT)
Các nghiên cứu đã cho thấy rằng Test dung nạp Glucose nhạy hơn so với
xét nghiệm đường huyết đói trong việc chẩn đoán Tiền- Đái tháo đường nhưng ít
tiện lợi cho bệnh nhân hơn. Test dung nạp Glucose đòi hỏi nhịn đói hơn 8 giờ
trước khi thực hiện test .Đường huyết được đo ngay trước và sau khi uống dung
dịch 75 grams glucose được hòa tan trong nước .
Kết quả và ý nghĩa thể hiện trong bảng bên dưới .
Nếu đường huyết sau 2 giờ uống dung dịch Glucose giữa 140 và 199 mg/dL :
bệnh nhân có tình trạng rối loạn dung nạp Glucose – Một dạng tiền Đái
tháo đường, có nguy cơ cao bị Đái tháo đường type 2 sau này.
Đường huyết sau 2 giờ ≥ 200 mg/dL , chẩn đoán Đái tháo đường.Xác định
bằng cách lập lại vào ngày khác

Test dung nạp Glucose

Kết quả đường huyết sau 2 giờ (mg/dL)
Chẩn đoán
<139
Bình thường
140 tới 199
Tiền –Đái tháo đường(Rối loạn dung nạp
glucose)
≥ 200
Đái tháo đường

Xét nghiệm phải được lập lại vào ngày khác.

Đái tháo đường thai kỳ được chẩn đoán dựa trên đường huyết khi đo trong
thời gian làm test dung nạp glucose .Thường được sử dụng 100 grams glucose để
xét nghiệm. Xét nghiệm đường huyết được làm 4 lần suốt trong thời gian làm test.
Nếu có nhiều hơn 2 kết quả đường huyết trên mức bình thường , sản phụ được
chẩn đoán Đái tháo đường thai kỳ.

Bảng thể hiện kết quả test dung nạp Glucose cho Đái tháo đường thai kỳ

Test dung nạp Glucose để chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ

Khi
Kết quả đường huyết (mg/dL)
Đói
≥ 95
1 giờ
≥ 180
2 giờ
≥ 155
3 gời
≥ 140

Chú ý : Test dung nạp Glucose này sử dụng 100 gram glucose uống.
Xét nghiệm đường huyết ngẫu nhiên
Đường huyết ngẫu nhiên ≥ 200 mg/dL kèm với những triệu chứng sau :
·          Tiểu nhiều
·          Uống nhiều
 Sụt cân không giải thích được Những triệu chứng khác bao gồm : mệt mỏi, nhìn mờ ,đói, vết thương lâu lành . Bác sỹ sẽ xét nghiệm đường huyết đói hay test dung nạp Glucose vào một ngày khác để xác định chẩn đoán.
Xét Nghiệm Máu Đa Khoa Tổng Quát Liên Hệ :

XÉT NGHIỆM NHANH


Địa Chỉ : 311/2/7 Nơ Trang Long P.13 Q. Bình Thạnh Tp . HCM

Điện Thoại : 0933 000 956 -  097 377 26 08
Email : xetnghiemtannoi@gmail.com Yahoo: xetnghiemmau