Danh mục xét nghiệm bạn cần phải biết!Danh mục xét nghiệm bạn cần phải biết!


(Ảnh minh họa)
(Liên hệ với số hotline: 097 377 2608 để được tư vấn trực tiếp)


SINH HÓA

Xét nghiệm đường

Xét nghiệm bộ mỡ (Cholesterol,Tryglycerides, HDL-Cholesterol, LDL – Cholesterol)

Xét nghiệm men gan (SGOT,SGPT)

Xét nghiệm khớp (Acid Uric, ASO,CRP,RF)

Xét nghiệm thận (Ure, Creatinine)

Xét nghiệm Bilirubin (toàn phần, trực tiếp, gián tiếp)

Xét nghiệm Albumine

Xét nghiệm ion đồ (Natri, Kali, Canxi)

Xét nghiệm KETON

Xét nghiệm GGT

Xét nghiệm OGTT

Xét nghiệm TROPONIN - I

Xét nghiệm MYOGLOBIN

Xét nghiệm HOMOCYSTEINE

Xét nghiệm LIPOPROTEIN A

Xét nghiệm APO - A

Xét nghiệm APO - B

Xét nghiệm CPK

Xét nghiệm CPKMB

Xét nghiệm LDH

Xét nghiệm CREATININE CLEARANCE

Xét nghiệm UREA CLEARANCE

Xét nghiệm GGT

Xét nghiệm PROTEIN - Total

Xét nghiệm ALBUMIN

Xét nghiệm GLOBULIN

Xét nghiệm ALKALIN PHOSPHATASE

Xét nghiệm TEST GROS

Xét nghiệm MACLAGAN

Xét nghiệm URIC ACID (Máu/NT)

Xét nghiệm PHOSPHO (Máu/NT)

Xét nghiệm S3/4T HUYếT THANH

Xét nghiệm TRANSFERRIN

Xét nghiệm CERULOPLASMINE

Xét nghiệm AMYLASE (Máu/NT)

Xét nghiệm ACID PHOSPHATASE

HUYẾT HỌC 

Xét nghiệm NGFL (C.B.C)

Xét nghiệm Tốc Ðộ L3/4NG Máu (ESR)

Xét nghiệm KSTSR (MALARIA)

Xét nghiệm Nhóm Máu (ABO)

Xét nghiệm Nhóm Máu (Rh)

Xét nghiệm TS - TC

Xét nghiệm HEMOGLOBIN - F

Xét nghiệm HEMOGLOBIN - S

Xét nghiệm HEMOGLOBIN - A2

Xét nghiệm HEMOGLOBIN - A1C

 ĐÔNG MÁU 

Xét nghiệm PROTHROMBINTIME (PT,TQ)

Xét nghiệm TCK (APPT)

Xét nghiệm FIBRINOGEN

Xét nghiệm THROMBO TEST

Xét nghiệm FDP (Plasma)

Xét nghiệm D-DIMER (Plasma)

Xét nghiệm ION Ðồ (Na,K,Ca,Cl)

Xét nghiệm Na

Xét nghiệm K

Xét nghiệm Ca

Xét nghiệm Cl

Xét nghiệm Mg

Xét nghiệm Dự Trử Kiềm (RA)

Xét nghiệm Khí Máu Ðộng Mạch

Xét nghiệm Ðiện Di Ðạm (Máu/NT)

CÁC CHẤT TIẾT 

Xét nghiệm Tổng PT Nước Tiểu

Xét nghiệm Ðạm Niệu 24h

Xét nghiệm MICROALBUMIN/NT24h

Xét nghiệm Cặn ADDIS

Xét nghiệm Tìm BK/NT

Xét nghiệm KSTÐR/Phân

Xét nghiệm Máu ẩn Phân

Xét nghiệm Tìm BK/Ðàm

Xét nghiệm Tinh Trùng Ðồ

Xét nghiệm Soi Tươi Tìm Nấm

HTCÐ GIUN SÁN

Xét nghiệm FILARIASIS

Xét nghiệm TOXOCARA

Xét nghiệm CYSTICERCOSE

Xét nghiệm GNATHOSTOMA

Xét nghiệm STRONGYLOIDES

VI SINH 

Cấy (NT,Ph(c)n,Ðàm) - KSÐ

Cấy (Mủ,Máu,Dịch) - KSÐ

Cấy Nấm - KSÐ

Cấy Ðàm Tìm VT Lao

HORMONES 

Xét nghiệm 17 KETOSTEROID/NT24h

Xét nghiệm 17 OH Corticosteroid/NT24h

Xét nghiệm CATECHOLAMINE/NT24h

Xét nghiệm T3

Xét nghiệm T4

Xét nghiệm TSH

Xét nghiệm F T3

Xét nghiệm F T4

Xét nghiệm ANTI MICROSOMAL

Xét nghiệm LH

Xét nghiệm FSH

Xét nghiệm PROLACTIN

Xét nghiệm ESTRADIOL

Xét nghiệm ALDOSTEROL

Xét nghiệm PROGESTERONE

Xét nghiệm TESTOSTERONE

Xét nghiệm CORTISOL(Máu/NT)

Xét nghiệm INSULIN

Xét nghiệm DHEA SO4

Xét nghiệm h.G.H

DẤU ẤN UNG THƯ 

Xét nghiệm AFP

Xét nghiệm CEA

Xét nghiệm PSA -Total

Xét nghiệm P.A.P

Xét nghiệm BETA HCG (Máu/NT)-ÐL

Xét nghiệm BETA HCG (NT)-ÐT

Xét nghiệm B.T.A (K.Bàng quang)

Xét nghiệm THYROGLOBULIN

Xét nghiệm BETA 2 MICROGLOBULIN

Xét nghiệm CA - 125

Xét nghiệm CA - 13.5

Xét nghiệm CA -19-9

Xét nghiệm SCC

BỆNH SIÊU VI

Xét nghiệm HAV - Total

Xét nghiệm HAV - IgM

Xét nghiệm HBsAg

Xét nghiệm Anti HBs

Xét nghiệm HbeAg

Xét nghiệm Anti Hbe

Xét nghiệm Anti HBc - Total

Xét nghiệm Anti HBc - IgM

Xét nghiệm Anti HCV

Xét nghiệm HDVAg

Xét nghiệm Anti HDV - IgM

Xét nghiệm Anti HDV - IgG

Xét nghiệm Anti HEV (IgM,IgG)

Xét nghiệm CMV-IgM

Xét nghiệm CMV-IgG

Xét nghiệm EBV - IgM

Xét nghiệm EBV - IgG

Xét nghiệm HIV

Xét nghiệm DENDUE (IgM,IgG)

SINH HỌC PHÂN TỬ

Xét nghiệm HBV DNA

Xét nghiệm HBV b.DNA

Xét nghiệm HCV-RNA

Xét nghiệm HCV-b.RNA

Xét nghiệm HCV-SEROTYPE

Xét nghiệm M.TB – RNA

CHẤT GÂY NGHIỆN 

Xét nghiệm HEROIN

Xét nghiệm MORPHIN

Xét nghiệm COCAIN

Xét nghiệm METHAMPHETAMINE

Xét nghiệm MAJIJUANA

Xét nghiệm DIAZEPAM

Xét nghiệm COTININ(Nicotin)/Máu,NT

CÁC XÉT NGHIỆM KHÁC 

Xét nghiệm CHLAMYDIA (IgG,IgM)

Xét nghiệm M. Pneumoniae-IgM

Xét nghiệm DPD/NT

Xét nghiệm HP TEST - IgM

Xét nghiệm HP TEST - IgG

Xét nghiệm SERO AMIBE

Xét nghiệm CANDIDA -IgM

Xét nghiệm CANDIDA -IgG

Xét nghiệm ASPERGILLUS -IgM

Xét nghiệm ASPERGILLUS -IgG

Xét nghiệm CRYPTOCOCCUS

Xét nghiệm TOXO -IgM

Xét nghiệm TOXO -IgG

Xét nghiệm RUBELLA -IgM

Xét nghiệm RUBELLA -IgG

Xét nghiệm BRUCELOSE

Xét nghiệm IgA

Xét nghiệm IgG

Xét nghiệm IgM

Xét nghiệm IgE

Xét nghiệm VITAMIN B12

Xét nghiệm FERRITIN

Xét nghiệm FOLATE

Xét nghiệm ALA

Xét nghiệm DIGOXIN

Xét nghiệm AMONIAC(Máu/NT)

Xét nghiệm THEOPHYLINE

Xét nghiệm CYCLOSPORINE

Xét nghiệm C3

Xét nghiệm C4

Xét nghiệm ANA TEST

Xét nghiệm LE CELL

Xét nghiệm MNI

Xét nghiệm CRP

Xét nghiệm RF

Xét nghiệm ASO

Xét nghiệm WAALER ROSE

Xét nghiệm VDRL

Xét nghiệm TPHA

Xét nghiệm R.P.R

Xét nghiệm SYPHYLIS (ELISA)

Xét nghiệm WIDAL TEST

Xét nghiệm Phân Tích Sạn

Xét nghiệm Viêm Não Nhật Bản

Xét nghiệm P.falciparum (EIA)


* Mọi chi tiết xin liên hệ:


XÉT NGHIỆM NHANH


Địa Chỉ : 311/2/7 Nơ Trang Long P.13 Q. Bình Thạnh Tp . HCM

Điện Thoại : 0902 87 26 08 - 097 377 26 08

Email : xetnghiemtannoi@gmail.com Yahoo: xetnghiemmau